Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lev - livet med udviklingshandicap

Sundhedstjek

BLIV MEDLEM

LEVS RÅDGIVNING

LEV LOKALT

AKTIVITETER

Sundhedstjek

RÅDGIVNING

AKTIVITETER

LEV LOKALT

BLIV MEDLEM

NYHEDER

DEBATINDLÆG

Der er folk, som har ønsket dødshjælp. Ikke fordi de ønskede at dø, men fordi deres basale hjælp blev taget fra dem.

Giver man mennesker med handicap et værdigt liv, er en ’værdig’ død ikke så tillokkende.

Stop hånd
NYHED

Et historisk tilbageskridt i dansk socialhistorie

Magtanvendelsesreglerne er noget af det mest komplekse, principielle og dilemmafyldte i dansk sociallovgivning. Læs landsformand i Lev, Anni Sørensens, debatindlæg i Socialmonitor om den nye magtlovs ødelæggende konsekvenser for mennesker med handicap. 

NYHED

Økonomiaftale ignorerer nødlidende handicapområde

Regeringen og KL har i dag offentliggjort økonomiaftalen for 2025. Der er ekstra penge til velfærden, men det er tydeligvis til alt andet end social- og handicapområdet – her skal der derimod spares endnu mere.

En forening og et fællesskab for
mennesker med udviklingshandicap

og deres familier og frivillige

Foreningen har eksisteret siden 1952, men har løbende udviklet sig i takt med samfundsudviklingen. I 2019 vedtog Lev en ny grundfortælling, der indfanger de forskellige dimensioner af Levs eksistensberettigelse, visioner og måder at arbejde på.

HVAD ER UDVIKLINGSHANDICAP?

Mød Thor, Asbjørn og Zille